Myśliwi

Członkowie Koła Łowieckiego „Żubr”
Stan na dzień 30.11.2023

Adamczyk Michał
Adamski Waldemar
Brozik Stanisław
Czmajduch Roman
Piechotta Severin
Engler Ireneusz
Faruga Fryderyk
Górnik Jerzy
Janosz Zenon
Kania Maciej
Kania Zbigniew
Kanik Ireneusz
Komraus Paweł
Król Krzysztof
Krzywoń Marcin
Kuntze Janusz
Majewski Bartosz
Masny Aleksander
Mazepa Mariusz
Mazur Anna
Mazur Paweł
Mrzyk Ryszard
Mrzyk Kazimierz
Ostapczuk Jan
Pająk Grzegorz
Stalmach Gerard
Studzieński Wojciech
Szostak Rafał
Tatoj Jakub
Tatoj Krzysztof
Węglarz Janusz
Witosz Konrad
Witosz Piotr
Wojtylak Włodzimierz