WITAMY NA STRONIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŻUBR” W PSZCZYNIE

Ziemia Pszczyńska znana jest z bogatych tradycji łowieckich. Bogactwem i ozdobą tych okolic były i są nadal lasy zwane często „Puszczą Pszczyńską”.

W przeszłości dobra Ziemi Pszczyńskiej należały w większości do książąt von Pless a łowiectwo było jednym z ważnych i specyficznych działów gospodarki leśnej.

Dużo uwagi poświęcano hodowli zwierzyny łownej zarówno grubej jak i drobnej.Tworzono wzorowe łowiska połączone siecią alei i duktów. Opieką otoczone były mateczniki i ostoje.

Polowania były przywilejem i pasją życiową prawie wszystkich właścicieli dóbr pszczyńskich: Promniców, Anhaltów i Hochbergów.

Twórcą nowoczesnej gospodarki łowieckiej był Jan Henryk XI Hochberg von Pless. To on właśnie dla wzbogacenia lasów pszczyńskich wymienił z carem Aleksandrem II swoich 20 jeleni na 4 okazy żubra z Białowieży. Dało to początek hodowli żubra w Pszczynie. Hodowla tego rzadkiego i cennego gatunku trwa do dnia dzisiejszego. W okresie powojennym, przez wiele lat, funkcję kierownika Ośrodka Hodowli Żubra w Jankowicach k. Pszczyny pełnił Józef Hławiczka, który był też założycielem naszego koła.

Pierwsze, organizacyjne zebranie Koła Łowieckiego „Żubr” odbyło się 3 maja 1948 r.

W zebraniu wzięli udział Józef Hławiczka i Bolesław Wójcik którzy byli inicjatorami tego historycznego spotkania, oraz koledzy Franciszek Witoszek, Konrad Golus, Jan Sosna, Franciszek Grzywa, Teofil Ulczok, Józef Ligenza, Władysław Kapica. Pierwszym prezesem koła wybrano kol. Józefa Ligenzę, a łowczym został Bolesław Wójcik. Z czasem na wniosek Józefa Hławiczki – kierownika Ośrodka Hodowli Żubrów w Jankowicach, koło przyjęło nazwę: Koło Łowieckie „Żubr” w Pszczynie.

Naszą stronę dedykujemy założycielom, a także wszystkim tym, którzy zarówno w przeszłości jak i obecnie działają na rzecz koła, ochrony środowiska i zachowania tradycji łowieckich.